Promocja SMEG - Mocna Para

Promocja SMEG - Mocna Para

Kup jeden z wybranych ekspresów marki SMEG - kolbowy lub przelewowy. 
Wybierz produkt za 50% ceny - do wyboru spieniacze do mleka i młynki do kawy!

Przy wyborze spieniacza wpisz w koszyku - MocnaParaMMF
Przy wyborze ekspresu wpisz w koszyku - MocnaParaCGF

1. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 03.02.2020 do 10.04.200 roku lub wyczerpania zapasów Akcji Promocyjnej.
2. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które w momencie wzięcia udziału  w Akcji spełniają następujące warunki: a) ukończyły 18 rok życia, b) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium RP, c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, d) zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia, e) w okresie trwania Promocji dokonały zakupu urządzenia marki Smeg objętego promocją (modele wymienione  w pkt. 3 niniejszego regulaminu) 
3.  Promocją objęte są następujące modele ekspresów do kawy SMEG: EC01CREU, ECF01BLEU, ECF01RDEU, ECF01PBEU, ECF01PGEU, ECF01PKEU, ECF01WHEU, DCF02CREU, DCF02BLEU, DCF02RDEU, DCF02PBEU, DCF02PGEU, DCF02SSEU, DCF02WHEU 
4. W promocji do wyboru są spieniacze z kodem MFF01 za 411,50 zł brutto, co stanowi 50% ceny oraz młynki do kawy 566,00 brutto, co stanowi % ceny katalgowej. 

Wszystkie komentarze

Zostaw komentarz

Newsletter